Štruktúrovaná voda a jej výhody pri chove zvierat

Chov zvierat je dôležitým odvetvím poľnohospodárstva a mnohí chovatelia sa snažia neustále zlepšovať podmienky svojich zvierat s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky v produkcii mäsa, mlieka, vajec a ďalších produktov. Jedným z nových prístupov, ktorý môže pomôcť vylepšiť chovateľské podmienky, je použitie štruktúrovanej vody.

Štruktúrovaná voda je voda, ktorá má zmenenú štruktúru molekúl vody, čo ju robí biologickejšou a účinnejšou pri hydratácii organizmov vrátane zvierat.

Čo je štruktúrovaná voda?

Štruktúrovaná voda, niekedy nazývaná aj hexagonálna voda alebo voda s nízkym povrchovým napätím, má svoje molekuly usporiadané v regulárnych vzorkách, ktoré sú viac podobné ľadu ako bežné kvapaline. Táto forma vody je o niečo hustejšia a má nižšie povrchové napätie. Štruktúrovaná voda sa vyskytuje prirodzene v niektorých pramenitých vodách, ale existujú aj techniky na jej vytvorenie v laboratórnych podmienkach. Ide o jednoduchý proces, ktorý nevyžaduje žiadne chemikálie ani zložité zariadenia.

Ako štruktúrovaná voda pomáha pri chove zvierat?

Zlepšená hydratácia: Štruktúrovaná voda sa rýchlejšie vstrebáva v bunkách zvierat, čo vedie k lepšej hydratácii.

Zvýšená energetická efektivita: Vďaka rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vstrebávaniu živín môžu zvieratá efektívnejšie využívať energiu z potravy.

Rýchlejší rast: Zlepšená výživa a metabolizmus môžu viesť k rýchlejšiemu rastu zvierat.

Lepšia imunita: Hydratované zvieratá majú lepšiu imunitnú odozvu a sú menej náchylné na ochorenia.

Zníženie stresu: Postupné zavedenie štruktúrovanej vody môže pomôcť zvieratám prispôsobiť sa a znížiť stres.

Lepšie tráviace funkcie: Zlepšený metabolizmus a tráviace funkcie môžu znižovať riziko tráviacich problémov u zvierat.

Menší výskyt ochorení tráviaceho traktu: Štruktúrovaná voda môže pomôcť znížiť problémy s tráviacim traktom a nadmerným výskytom žalúdočnej kyseliny.

Lepšia kvalita mlieka a vajec: Zvieratá, ktoré pijú štruktúrovanú vodu, môžu produkovať mlieko a vajíčka s vyššou kvalitou.

Nižšia spotreba vody: Vzhľadom na to, že zvieratá môžu efektívnejšie využívať štruktúrovanú vodu, môže to znížiť celkovú spotrebu vody.

Ekologické výhody: Znížená spotreba vody a výskyt ochorení môžu prispieť k udržateľnému chovu zvierat.

Tieto výhody robia štruktúrovanú vodu zaujímavým nástrojom pre chovateľov zvierat, ktorí sa snažia dosiahnuť lepšie výsledky vo svojom chove a zlepšiť pohodu svojich zvierat.

U nás máme 4 verzie zariadenia Jiva, ktoré menia bežnú vodu na štruktúrovanú vodu. Na inštaláciu je vhodná aj menšia Vipasa, ktorá zvládne objem vody až 9000 litrov za hodinu. Pre väčšie farmy tu máme Jahnavi (30 000 litrov za hodinu) alebo najväčší Dihangu (50 000 litrov za hodinu).

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.