Čistá voda - filtračné inovácie pre zdravý život

 

Čistá voda je životne dôležitým zdrojom, no v dnešnej dobe sa stretávame s rôznymi výzvami spojenými so znečistením a znížením kvality vody. Pre dosiahnutie čistej a bezpečnej vody na pitie môžeme využívať rôzne filtračné technológie. Tieto inovatívne systémy pomáhajú odstraňovať nečistoty a kontaminanty, čím zabezpečujú, že voda, ktorú konzumujeme, je zdravšia a bezpečnejšia.

1. Aktívny uhlíkový filter:

Aktívny uhlíkový filter je jedným z najbežnejších spôsobov čistenia vody. Uhlík absorbuje organické látky, chemikálie a nečistoty, zlepšujúc tak chuť a odstraňujúc nepríjemné zápachy. Tento filter je efektívny pri odstraňovaní chlóru, pesticídov a ďalších chemických látok.

2. Osmóza:

Osmóza je technológia, ktorá využíva polopropustnú membránu na separáciu nečistôt od vody. Osmotický filtr odstraňuje baktérie, vírusy, ťažké kovy a soli, poskytujúc tak vodu s vysokým štandardom čistoty. Táto metóda je široko využívaná v domácnostiach aj pri priemyselnom spracovaní vody.

3. Keramické filtre:

Keramické filtre sú založené na princípe mikrofiltrácie. Majú jemné póry, ktoré zadržiavajú pevné častice, baktérie a iné mikroorganizmy. Táto metóda je často využívaná v situáciách, kde nie je k dispozícii elektrický prúd alebo voda môže obsahovať hrubé nečistoty.

4. UV Sterilizácia:

UV sterilizácia je moderný spôsob dezinfekcie vody pomocou ultrafialového žiarenia. Táto metóda ničí genetický materiál baktérií, vírusov a ďalších mikroorganizmov, čím zabíja ich schopnosť množiť sa. UV sterilizácia je čistý, bezchemický spôsob zabezpečenia bezpečnej vody.

5. Nanotechnológia:

Nanotechnológia prináša nové možnosti v oblasti čistenia vody. Nanofiltre využívajú mikroskopické častice, ktoré zachytávajú aj najmenšie nečistoty a mikroorganizmy. Táto technológia je schopná efektívne odstraňovať aj látky, ktoré sú bežne ťažko odstrániteľné.

6. Štrukturovač vody Jiva Water

Naše zariadenia oproti ostatným zariadeniam neodstraňujú fyzické nečistoty, ale vracajú vode jej stratenú energiu. Vracajú ju do jej prapôvodného stavu, preto sa hovorí, že takúto vodu, teda štruktúrovanú môžete piť vo vysokohorských prameňoch, pri roztápaní ľadovcov alebo pri vodopádoch.

Pred jej použitím je veľmi dobré použiť niektorí zo spomenutých filtrov, aby odstránil fyzické nečistoty a následne nechať pretiecť vodu cez zariadenie Jiva, ktoré túto vodu oživí, stane sa z nej tzv. živá voda.